Όροι Διαγωνισμού ΓΕΡΜΑΝΟΣ « Shoot - It Μας έπιασε η άνοιξη »

1 ] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565), (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “LOCOMOTIVA” που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μιλτιάδου 18, ως εταιρεία οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εφεξής καλούμενη “LOCOMOTIVA”) , διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Shoot It-Μας έπιασε η άνοιξη» (καλούμενη εφεξής, για χάρη συντομίας, η «Ενέργεια»), μέσω της δημιουργίας αντίστοιχου microsite στη διεύθυνση http://www.masepiaseianoixi.gr, καλούμενου εφεξής microsite.

2 ] α) Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν δηλώσει φίλοι της σελίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook ( https://www.facebook.com/Germanos).

β) Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Ενέργεια οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρίας LOCOMOTIVA, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των προαναφερομένων , καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3]α) Η διάρκεια της Ενέργειας, ορίζεται από την 09/05/2016 και ώρα 10:00πμ μέχρι 30/05/2016 και ώρα 10:00πμ. Κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) διαφορετικές κληρώσεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 12. Η Ενέργεια διεξάγεται καθημερινά κατά την διάρκειά της στο microsite και επικοινωνείται στους ενδιαφερόμενους μέσω της σελίδας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook ( https://www.facebook.com/Germanos).

β) Την τελευταία μέρα συμμετοχής στην κάθε εβδομαδιαία κλήρωση της Ενέργειας (σύμφωνα με τις εβδομάδες που ορίζονται στην παράγραφο 4) οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ανεβάσουν φωτογραφία μέχρι τις 23:59, η κλήρωση διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα στις 08:00 και τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μέσα στην αντίστοιχη ενότητα του microsite («Δες τα δώρα») την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης στις 09:00 και ακολούθως στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο facebook (https://www.facebook.com/Germanos). Από εκείνη την ώρα (10:00 το πρωί) ξεκινάει η επόμενη διαγωνιστική εβδομάδα, ανοίγει ξανά το σύστημα συμμετοχής της Ενέργειας και οι Συμμετέχοντες μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφία για να λάβουν μέρος στην επόμενη κλήρωση.

4] Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια πρέπει:

α) να συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στο microsite της Ενέργειας (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας) καθώς και ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους και είναι 18 ετών και άνω, έτσι ώστε να πάρει μέρος στην Ενέργεια ανεβάζοντας φωτογραφία/ες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη θεματολογία που αναφέρεται παρακάτω (4δ).

Όλες οι φωτογραφίες θα βρίσκονται δημοσιοποιημένες σε αντίστοιχη ενότητα της Ενέργειας, στο ανωτέρω microsite, μέσω της προαναφερόμενης Ενέργειας «Shoot It -Μας έπιασε η άνοιξη». Η Ενέργεια συγκεντρώνει τις φωτογραφίες που οι χρήστες/μέλη της σελίδας ανεβάζουν μέσω της αντίστοιχης φόρμας.

β) Η Ενέργεια προσκαλεί τους χρήστες να επιλέξουν ένα από τα μηνύματα που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή και ακολούθως να ανεβάσουν μια φωτογραφία τους η οποία θα συνδυαστεί με το μηνυμα που έχουν επιλέξει και θα δημοσιευθεί στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής (gallery) ως μία εικόνα.

Ο συμμετέχοντας ανεβάζοντας τη φωτογραφία του αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους και συμμετέχει στην κλήρωση για τα δώρα του διαγωνισμού, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 13. Επιπλέον, ο συμμετέχοντας έχει δικαίωμα να μοιραστεί με τους φίλους του στο facebook τη συμμετοχή του στην Εφαρμογή, καθώς επίσης και να τους προσκαλέσει να συμμετάσχουν και αυτοί.

γ) Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι εμπνευσμένες από την άνοιξη και από ένα από τα μηνύματα που η Εφαρμογή εμφανίζει στον Συμμετέχοντα και αυτός επιλέγει να χρησιμοποιήσει (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4γ). Κάθε χρήστης που υποβάλλει τη φωτογραφία του, μπαίνει στην εβδομαδιαία κλήρωση που αφορά την ημέρα που ανέβασε τη φωτογραφία του (όπως αναγράφονται στις παραγράφους 12 & 13) για να διεκδικήσει, μετά από κλήρωση, τα Δώρα που αναφέρονται στην παράγραφο 13.. Η συμμετοχή στην κλήρωση ενεργοποιείται και είναι σε ισχύ εάν και εφόσον εγκριθεί η φωτογραφία του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους της Ενέργειας. (όπως αναγράφεται αναλυτικά και στην παράγραφο 12).

5] Με την υποβολή της φωτογραφίας κάθε Συμμετέχων, ρητά αποδέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας αυτής, την παραμονή της συμμετοχής του στη σελίδα της Εφαρμογής (masepiaseianoixi.gr), καθώς και στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (https://www.facebook.com/Germanos), αλλά και την παραμονή των στοιχείων (Ονοματεπώνυμο/ψευδώνυμο) που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ο συμμετέχων επιθυμεί να αποσύρει τη φωτογραφία που έχει αναρτήσει, υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Διοργανώτρια εταιρεία μέσω facebook μηνύματος. Η διοργανώτρια εταιρία θα ενημερώσει άμεσα τη LOCOMOTIVA η οποία και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εντός 24 ωρών από την ενημέρωση αυτή, να αποσύρει τη σχετική φωτογραφία.

6] Η «Διοργανώτρια» και η LOCOMOTIVA δε φέρουν καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες που ανεβάζει κάθε Συμμετέχων. Με τη συμμετοχή του στην Ενέργεια ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι:

Α) Η φωτογραφία που έχει αναρτήσει μέσω της σχετικής φόρμας, δε θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οποιουδήποτε τρίτου, δεν προβάλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών της Διοργανώτριας και των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και ότι είναι απαλλαγμένη από νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Επίσης ο Συμμετέχων δηλώνει ότι η φωτογραφία είναι πρωτότυπο έργο του και ανήκει στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ελάττωμα νομικό ή πραγματικό, ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτου.

Β) Κάνοντας χρήση της Εφαρμογής για να συμμετάσχει στην Ενέργεια, κάθε Συμμετέχων δηλώνει, αποδέχεται και συναινεί ότι έχει εξασφαλίσει από κάθε τρίτο α) την παραχώρηση όλων των δικαιωμάτων επί της εικόνας, των φωτογραφιζόμενων / εμφανιζομένων στη φωτογραφία που έχει αναρτήσει μέσω της σχετικής φόρμας. Κάθε Συμμετέχων συμφωνεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η συμμετοχή του μέσω της χρήσης του ονόματoς/ψευδωνύμου, των φωτογραφιών και άλλων προσωπικών του στοιχείων είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους και δεν προσβάλλει πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας οιουδήποτε τρίτου και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα από τη χρήση τους. Επίσης αναφορικά με τη χρήση φωτογραφιών και στοιχείων οποιουδήποτε τρίτου, ο Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάρτηση αυτών μέσα στην Εφαρμογή της Ενέργειας και την περαιτέρω χρήση τους από τη Διοργανώτρια, απαλλασσόμενης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της LOCOMOTIVA από κάθε τέτοια ευθύνη. Επιπλέον, κάθε Συμμετέχων, επιλέγοντας ένα από τα μηνύματα που η Εφαρμογή εμφανίζει στην αντίστοιχη ενότητα για να συνοδεύσει τη φωτογραφία του, αποδέχεται πλήρως το μήνυμα αυτό, καθώς και το γεγονός ότι η εικόνα που θα δημοσιευθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα είναι ένας συνδυασμός του μηνύματος που έχει επιλέξει και της φωτογραφίας που ο Συμμετέχων έχει ανεβάσει.

Γ) Παρέχει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση του για τη χρήση της φωτογραφίας που έχει αναρτήσει μέσω της σχετικής φόρμας, καθώς και την απεριόριστη χρονική και γεωγραφική εκμετάλλευση και χρήση αυτής άνευ ανταλλάγματος, κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω στο παρόν.

Δ)Δεν γίνονται αποδεκτές, φωτογραφίες που προβάλλουν, κατά την απόλυτη κρίση των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και LOCOMOTIVA, ανταγωνιστικό εμπορικό σήμα της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ , συμμετοχές που περιέχουν φωτογραφίες ανηλίκων ή περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη. Oι συμμετοχές αυτές που περιλαμβάνουν φωτογραφίες με τα χαρακτηριστικά αυτά ακυρώνονται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επίσης, ακυρώνονται κατά την απόλυτη κρίση των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και LOCOMOTIVA συμμετοχές που περιέχουν φωτογραφίες με προσβλητικό της τιμής, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας, περιεχόμενο, έναντι παντός τρίτου ή/και Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή έχει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή προβάλλουν και προτρέπουν σε παράνομες πράξεις (π.χ. εμπρησμούς, επεισόδια κλπ). Για τους λόγους αυτούς , ενδεικτικά αναφερόμενους, και για κάθε άλλο παράνομο περιεχόμενο ή ανάρτηση των αναρτημένων φωτογραφιών, σε περίπτωση που προβληθεί οποιαδήποτε αξίωση με κάθε μέσο δικαστικό ή εξώδικο, από κάθε τρίτο ή κάθε αρμόδια αρχή, κατά της Διοργανώτριας ή της LOCOMOTIVA, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι υποχρεούνται να απαλλάξουν τους ανωτέρω, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών ή/και προστίμων.

Ε) Δεν γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που απεικονίζουν ανηλίκους.

ΣΤ) Αν η φωτογραφία περιέχει πρόσωπα, ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων για την ανάρτηση και συμμετοχή της φωτογραφίας στην Ενέργεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δηλώνει ρητά με την συμμετοχή του ότι έχει λάβει την εν λόγω συγκατάθεση. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφημένων προσώπων. Για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων των εικονιζόμενων ευθύνεται αποκλειστικά ο συμμετέχων, ο οποίος και δηλώνει ότι φέρει και την πλήρη ευθύνη αποκατάστασής τους. Την ίδια ευθύνη έχει κάθε συμμετέχων και για την περίπτωση που η φωτογραφία του απεικονίζει ανηλίκους.

Ζ) Ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι η φωτογραφία δεν παραβιάζει το νόμο ή/και τα χρηστά ήθη, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και αποτελεί προσωπική και αυθεντική δημιουργία του. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η φωτογραφία του συμμετέχοντος είναι προϊόν κλοπής ή αντιγραφής, ευθυνόμενος αποκλειστικά ο ίδιος.

7] Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ να τον αποκλείσει από την Ενέργεια.

8] Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο microsite της Ενέργειας. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας κάθε υποχρέωση των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και LOCOMOTIVA παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων και νικητών.

9] Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, οι έγκυρες φωτογραφίες εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα του microsite, συνοδευόμενες από τα στοιχεία (username/ψευδώνυμο) που έχει ο στο Facebook ο συμμετέχων που την ανέβασε ή που δήλωσε στη φόρμα συμμετοχής.

10] Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας θα αναδειχθούν συνολικά εννέα (9) νικητές.

12] Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως εξής:

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση. Οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση κατ’ αύξοντα αριθμό και με βάση το χρόνο που συμπλήρωσαν τη φόρμα συμμετοχής. Για κάθε φωτογραφία που ανεβάζουν οι συμμετέχοντες κερδίζουν μία συμμετοχή στην κλήρωση, ενώ κάνοντας share (μοίρασμα) της φωτογραφίας τους στους Facebook φίλους τους ή προσκαλώντας τους (invite) να παίξουν και αυτοί στο διαγωνισμό, κερδίζουν μία ακόμη συμμετοχή στην κλήρωση. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χρήστη στην κάθε κλήρωση είναι 2 συμμετοχές (ανεξάρτητα από το αν ο Συμμετέχων κάνει περισσότερες από μία φορές share ή invite). Για να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή στην εκάστοτε κλήρωση, πρέπει να εγκριθεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Εταιρειών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η φωτογραφία που ο συμμετέχων θα ανεβάσει.

Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την πρώτη κλήρωση, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση της δεύτερης και τρίτης εβδομάδας, αλλά εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες.

Αντιστοίχως και οι νικητές που θα αναδειχθούν από την δεύτερη κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση της τρίτης εβδομάδας, αλλά εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες.

Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) ηλεκτρονικές κληρώσεις παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κ. Ελένη Κάλλη ή νομίμου αναπληρωτή της, στις 16/5/2016 και ώρα 09:00, στις 23/5/2016 και ώρα 09:00, στις 30/05/2016 και ώρα 09:00, (Μιλτιάδου 18, Αθήνα, Αττική). Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή κάποιας από τις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές κληρώσεις κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημέρες και ώρες αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στη σελίδα της στο Facebook.

Όλες οι κληρώσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Από την κάθε κλήρωση θα προκύψουν τρεις (3) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής και σε περίπτωση ψευδών ή λανθασμένων στοιχείων, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώνει κάθε τέτοια συμμετοχή και να περνά σε επιλαχόντα. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνεται την ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης, στις 09:55, στο microsite του διαγωνισμού. Μετά την ανακοίνωση των νικητών, η LOCOMOTIVA, εντός δύο (2) ημερών, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους προκειμένου να γίνεται η αποστολή των δώρων. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την άνω ανακοίνωση και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής, η Διοργανώτρια θα περνά σε επιλαχόντα κατά σειρά προτεραιότητας.

13] Τα δώρα της Ενέργειας είναι τα εξής :

Για τους 3 νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση της πρώτης εβδομάδας (9/5-15/5/2016) ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες ανέβασαν φωτογραφία, ο νικητής που θα κληρωθεί πρώτος κερδίζει ένα Samsung Galaxy S7, ο νικητής που θα κληρωθεί δεύτερος κερδίζει ένα Drone Bebop Parrot, ο τρίτος νικητής που θα κληρωθεί κερδίζει μια Action Camera GoPro Hero Silver Edition Adventure.

Για τους 3 νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση της δεύτερης εβδομάδας (16/5-22/5/2016) ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες ανέβασαν φωτογραφία, ο νικητής που θα κληρωθεί πρώτος κερδίζει ένα Samsung Galaxy S7, ο νικητής που θα κληρωθεί δεύτερος κερδίζει ένα Drone Bebop Parrot, ο τρίτος νικητής που θα κληρωθεί κερδίζει μια Action Camera GoPro Hero Silver Edition Adventure.

Για τους 3 νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση της τρίτης εβδομάδας (23/5-29/5/2016) ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες ανέβασαν φωτογραφία, ο νικητής που θα κληρωθεί πρώτος κερδίζει ένα Samsung Galaxy S7, ο νικητής που θα κληρωθεί δεύτερος κερδίζει ένα Drone Bebop Parrot, ο τρίτος νικητής που θα κληρωθεί κερδίζει μια Action Camera GoPro Hero Silver Edition Adventure.

14] Όλοι όσοι έχουν στείλει μέσω της φόρμας συμμετοχής την έγκυρη φωτογραφία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Ενέργειας, μπορούν να συμμετάσχουν σε εκδήλωση, εφόσον αποφασιστεί η διεξαγωγή της κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

15] Όλοι οι νικητές των εβδομαδιαίων κληρώσεων θα ανακοινώνονται στο microsite της Ενέργειας στην ενότητα «δες τα δώρα» και στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/Germanos) σε σχετικό post, την ίδια ημέρα της κλήρωσης. Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν σε διάστημα δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού post και την επικοινωνία της LOCOMOTIVA μαζί τους για επιβεβαίωση στοιχείων και αποστολή του δώρου, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που ο νικητής έχει συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής κατά τη διάρκεια της Ενέργειας ή αρνηθούν το δώρο τους, τότε δικαιούχος για το δώρο ορίζεται ο πρώτος στη σειρά επιλαχών κοκ. Η αποστολή των δώρων με υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα ξεκινήσει δέκα εργάσιμες μέρες μετά την επικοινωνία με τον νικητή, με αποστολέα τη LOCOMOTIVA Μιλτιάδου 18, ΤΚ 10560, Αθήνα και παραλήπτη τον εκάστοτε νικητή. Ο παραλήπτης θα πρέπει να υπογράφει τη φόρμα αποδοχής δώρου που θα του επιδίδεται μαζί με το δώρο, επιδεικνύοντας επίσημο έγγραφο σε ισχύ, δηλ. ΑΔΤ ή διαβατήριο για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση κατά την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, ούτε εμπλέκεται κατά την διαδικασία αυτή.

Σε περίπτωση που δεν ανευρεθούν οι νικητές στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει εντός μίας εβδομάδας από την ειδοποίησή τους για την παραλαβή του δώρου, και αφού έχει γίνει συνεννόηση με τη Locomotiva για τόπο, ημερομηνία και ώρα παράδοσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21, χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων, είτε στη διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματός βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που ο χρήστης έχει συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) σε περίπτωση που ο νικητής δε δύναται να εμφανίσει ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, κατά την παραλαβή του δώρου.

(ε) σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιαδήποτε συμμετοχή/φωτογραφία η οποία δεν ανήκει στο συμμετέχοντα ή δεν έχει την άδεια του ιδιοκτήτη της, ώστε να ανεβάσει τη φωτογραφία στην Ενέργεια.

(στ) σε περίπτωση που οιαδήποτε φωτογραφία κριθεί άκυρη, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που για κάποιον από τους νικητές συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

16] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας κάθε υποχρέωση των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και LOCOMOTIVA παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

17] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και LOCOMOTIVA.

18] Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και LOCOMOTIVA δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η LOCOMOTIVA δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας “Germanos” και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της LOCOMOTIVA. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η LOCOMOTIVA δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα “Germanos”, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

19] Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή της Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, social media καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ή και της LOCOMOTIVA. Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, βίντεο, φωτογραφίες, όλων όσων συμμετείχαν στην Ενέργεια και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα Ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην Ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

20] Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της LOCOMOTIVA. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

21] Η παραλαβή των δώρων θα γίνει σε συνεννόηση με τους νικητές και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Οι νικητές δεν επιβαρύνονται οικονομικά με την αποστολή των δώρων. Η παράδοση των δώρων στους τυχερούς θα γίνεται μετά από τηλεφωνική ενημέρωσή τους. Για την παραλαβή των δώρων τους οι τυχεροί θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους και να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της LOCOMOTIVA παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η LOCOMOTIVA δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η LOCOMOTIVA δε φέρουν καμία ευθύνη:

Α) Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

B) Ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο και τη χρήση του δώρου.

22] Κατά το στάδιο συμμετοχής στην Ενέργεια τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται από το συμμετέχοντα είναι το όνομα, επώνυμο, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας και κατά στάδιο της επικοινωνίας με τους νικητές τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για την απόδοση των Δώρων. Με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων, οι Συμμετέχοντες/νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν αυτά, είτε από τις Εταιρείες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και τους σκοπούς διενέργειας και ολοκλήρωσης της Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σκοπών της Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στο πλαίσιο της Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.», με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 99, ΤΚ 15124, Μαρούσι Αττικής (Μέγαρο ΟΤΕ) με την επισήμανση: «Shoot It-Μας έπιασε η άνοιξη»

23] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς κατά τα ανωτέρω, αρμόδια ορίζονται τα καθύλη αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

24] Η παρούσα Ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας με τους νικητές της τρέχουσας Ενέργειας όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τη διέπουν.

25] Οι όροι συμμετοχής που βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/Germanos) και στο microsite στη διεύθυνση http://www.masepiaseianoixi.gr,έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Ελένη Κάλλη (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 95, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

26 ] Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των τυχόν παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.